AnasayfaFirma Rehberi Hal RehberiSeri ilan Foto Galeri Web TV RssYazarlarE-GazeteWebmailİletişim 15 Ekim 2018 Pazartesi 11:38
MANŞETGÜNCELEKONOMİPOLİTİKAEĞİTİM SAĞLIKKÜLTÜR-SANATSPORBİLİM VE TEKNOLOJİMAGAZİN
ANTALYA AKSEKİ AKSU ALANYA DEMRE DÖŞEMEALTI ELMALI FİNİKE GAZİPAŞA GÜNDOĞMUŞ İBRADI KAŞ KEMER KEPEZ KONYAALTI KORKUTELİ KUMLUCA MANAVGAT MURATPAŞA SERİK BURDUR AĞLASUN ALTINYAYLA BUCAK ÇAVDIR ÇELTİKÇİ GÖLHİSAR KARAMANLI BURDUR KEMER TEFENNİ YEŞİLOVA ISPARTA ISPARTA AKSU ATABEY EĞİRDİR GELENDOST GÖNEN KEÇİBORLU SENİRKENT SÜTÇÜLER ŞARKİKARAAĞAÇ ULUBORLU YALVAÇ YENİŞARBADEMLİ FETHİYE SEYDİKEMER

ANTALYA HAVA DURUMU
ANKARA

T.C.M.B. DÖVİZ KURLARI
Alış : 5.9042
Satış : 5.9149
Alış : 5.2440
Satış : 5.2787
Alış : 3.4779
Satış : 3.5234UZM. MEHMET DERİ
mehmet.deri@gmail.com
ÖTEKİ DİLDE VAR OLMAK: ARAPÇA ÇEVİRİDE EŞDEĞERLİK
20 Ağustos 2013 Salı - Okunma Sayisi : 1662
KİTAP TANITIMI / MEHMET DERİ
Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Hakkı Suçin’in Öteki Dilde Var Olmak: Arapça Çeviride Eşdeğerlik adlı çalışması gözden geçirilerek ve genişletilerek (Say Yayınları, İstanbul 2013, 271 sayfa) çıktı. Eserin daha önceki baskısı Multilingual Yayınları tarafından (İstanbul 2007, 222 s.) yapılmıştı.
Öteki Dilde Var Olmak: Arapça Çeviride Eşdeğerlik, Arapça-Türkçe karşılıklı çeviriyi çeviribilim açısından değerlendiren alanında Türkiye’de yayımlanan ilk ve tek akademik eser olarak bilinmektedir.
Kitapta, hem kuramsal hem de uygulamalı çeviribilim konuları iç içe işlenmiştir. Sözcük, eşdizim, deyimler ve atasözleri çevirilerinde karşılaşılan sorunlar ve bu sorunları aşmak için izlenebilecek çeviri stratejileri çeşitli düzeylerde analiz edilmiştir. Genel anlamda çeviribilim ve özelde Arapça-Türkçe karşılıklı çeviriyle ilgilenen herkes için vazgeçilmez bir başvuru kaynağıdır.
Doç. Dr. Mehmet Hakkı Suçin çalışmasında konu ettiği metinleri çoğunlukla Arapça ve Türkçe olarak ele almış, bazılarında mevcut çevirilerden yararlanırken bazılarını da bizzat çevirmiş. Kitabın giriş bölümünde bir de transkripsiyon sistemi eklemiş. Bu özellik özellikle Arapça bilgileri olmayanlar için çok işe yarar bir tercih olmuş. Arapça metinlerin orijinallerinin de verildiği çalışma kendi alanına değerli bir katkı olarak değerlendirilebilir.
Öteki Dilde Var Olmak: Arapça Çeviride Eşdeğerlik sözcük ve kalıplaşmış ifadeler düzeyinde genelde kaynak dil ile hedef dil arasında, özelde ise Arapça-Türkçe ve Türkçe-Arapça çeviride karşılaşılan eşdeğerlik sorunlarını ve bu sorunları çözmek için çevirmenlerin izledikleri stratejileri ele alan betimsel bir araştırma niteliğindedir.
Dört bölümden oluşan çalışmada; Birinci Bölümde “Kuramsal Çeviri Yaklaşımları” başlığı altında çeviribilim ve çeviribilim ile ilgili dallar tanıtılmıştır. Ayrıca çeviribilim literatüründe dil, işlev, söylem odaklı yaklaşımlar ve çoğul dizge teorilerinin yanı sıra klasik Arap geleneğinde çeviri yaklaşımları ele alınmıştır.
Çeviri araştırmalarının şekillenmesinde ve çevirinin bağımsız bir disiplin hale gelmesinde büyük katkı sağlayan Roman Jakobson, Eugene Nida, John Catford’ın çeviride eşdeğerlik ile ilgili yaklaşımları bu bölümde ele alınmıştır. Özellikle çeviri uygulamaları alanında önemli çalışmalar yapmış olan Jean-Paul Vinay ve Jean Darbelnet, Juliane House, Peter Newmark, Basil Hatim ve Ian Mason ve Mona Baker’in yaklaşımları da bu bölümde yer almıştır. Burada metindilbilim çalışmalarıyla bilinen Robert-Alain de Beaugrande ve Wolfgang Ulrich Dressler’in eşdeğerlik ile ilgili yaklaşımlarına da yer verilmiştir. Bunun yanısıra birebir/bağımlı çeviri, serbest çeviri, biçim-içerik çerçevesinde yapılan tartışmalar ile betimsel çeviri çalışmalarına ön ayak olan Çoğuldizge Kuramı da kısaca tanıtılmıştır.
İkinci Bölümde, “Sözcük Düzeyinde Çeviri Sorunları” başlığı ile sözcüğün anlam çerçevesi üzerinde durulmuştur. Bu bağlamda, sözcüksel anlam, semantik alanlar, üstanlamlılık-altanlamlılık ele alınmıştır. Sözcüksel anlam türleri “düz anlam” ve “yan anlam” olmak üzere iki ana grupta incelenmiş, eşanlamlılık, eşadlılık ile tutumsal, duygusal, çağrışımsal, eşdizimsel ve anıştırmalı anlam türleri çeviri sorunları açısından irdelenmiştir.
Arapçanın stilistik özelliklerinden olan biçimsel ve anlamsal sözcük yinelemesi ile bunların Türkçeye aktarılmasında ortaya çıkan çeviri sorunları ve izlenebilecek stratejiler de İkinci Bölümde yer almıştır. Ayrıca Arapçada eksilti ve eksilti türlerine de yer verilmiş, eksilti işlemiyle ilgili klasik ve modern yaklaşımlara değinilmiş, eksiltili ifadelerin yer aldığı Arapça örneklerin Türkçe ve İngilizce çevirileri verilmiş, böylece eksilti açısından söz konusu diller karşılaştırılmıştır. Kısaltmalar, özel adların hedef dile aktarılması konularına da bu bölümde yer verilmiştir. Diller arası sözcük alışverişinin sonucu olarak anlam kaymasına uğrayan ve bu nedenle çeviride eşdeğerlik sorunlarına yol açan sözcükler, “sahte dostlar” kavramı etrafında irdelenmiş, ayrıca kültürel farklılıklardan kaynaklanan çeviri sorunları ana hatlarıyla ele alınmıştır.
Üçüncü Bölümde “Kalıplaşmış İfadeler Düzeyinde Genel Çeviri Sorunları” ele alınmıştır. Bu çerçevede hem çeviride hem de dil öğretiminde önemli bir yere sahip olan eşdizimler, yapı ve işlev açısından sınıflandırmaya tabi tutularak, klasik Arap dilcileri ile Batılı anlambilim ve çeviri araştırmacılarının eşdizimlere ilişkin yaklaşımları genel hatlarıyla ele alınmıştır. Bu bölümde eşdizimlerin hedef dile aktarılmasında karşılaşılan genel sorunlar da sınıflandırılmıştır. Deyimler ve atasözlerinin genel özellikleri ile deyimsel ifadeler çerçevesinde karşılaşılan genel sorunlara da bu bölümde yer verilmiştir.
Dördüncü Bölümde “Genel Çeviri Stratejileri” başlığı altında genel anlamda çevirmenlerin çeviride izledikleri bazı stratejiler Arapça perspektifinden ele alınmıştır. Kültürel ikame, telafi, özelleştirme ve genelleştirme, açımlama, ekleme ve çıkarma olmak üzere altı kategoride incelenen bu stratejiler, çeviri uygulamasının her aşamasında çevirmenin izlemek durumunda kalabileceği, verilen kuramsal zemini akıllıca ve dengeli bir şekilde kullanması durumunda optimum düzeyde başarılı bir hedef metin oluşturmasına yardımcı olabilecek çeviri işlemlerinden oluşmaktadır.
Genel Değerlendirme
·         Arapça çeviribilim alanında ilk akademik eser niteliğindedir.
·         Hem kuramsal hem de uygulamalı çeviribilim konuları iç içe işlenmiştir.
·         “Çeviri Felsefesi” ve “Çeviri Stratejileri” açısından okuyucuya ipucu verebilecek kaynak bir başvuru kitabıdır.
·         Sözcük, eşdizimlik (collocation), deyim ve atasözleri çevirilerinde sorunlar ve çeviri stratejileri çeşitli düzeylerde ele alınmıştır.
·         Çevirmenler çeviri yaparken genelde hangi stratejileri izlerler? Bu sorunun cevabını bu kitapta bulabilirsiniz.
·         Çeviribilimin gerek Türkçede gerekse Arapçada çok yeni bir disiplin olması nedeniyle, kitabın çeviribilim terminolojisine katkısı büyüktür. Birçok çeviribilim teriminin Türkçe veya Arapça karşılıkları ilk kez yazar tarafından önerilmiştir.
·         Gerek Arapça çeviriyle ilgilenenler, gerekse üniversitelerin mütercim-tercümanlık öğrencileri için önemli bir kaynak niteliğindedir.
Yazarın Son Yazıları
» İNTİHAR EN BÜYÜK CİNAYETTİR
» ŞEFAAT
» SOSYAL BİR İBADET ÖRNEĞİ OLARAK KURBAN
» İSLÂM VE YETİMLER
» KOMŞULUK
» On Beş Asırlık Mucize Kaylûle (Öğle Uykusu)
» ÖTEKİ DİLDE VAR OLMAK: ARAPÇA ÇEVİRİDE EŞDEĞERLİK
» İSLAM TERMİNOLOJİSİNDE DUA KAVRAMI
» OSMANLI'DAN GÜNÜMÜZE ÜLKEMİZDEKİ MİSYONERLİK FAALİYETLERİ
» İSLAMİ LİTERATÜRDE EVLİLİK VE AİLE KAVRAMLARI
» DÜNYAYI YÖNETEN TEHLİKELİ GİZLİ/KÜRESEL ÖRGÜTLER VE ETKİLERİ
» DÜNYAYI YÖNETEN TEHLİKELİ GİZLİ/KÜRESEL ÖRGÜTLER VE BUNUN YANSIMALARI
» FEDAKÂRLIĞIN VE SAMİMİYETİN SEMBOLÜ OLARAK KURBAN İBADETİ
» YENİÇERİ OCAĞI
» KUR’AN VE HADİSLERDE SADAKA KAVRAMI
» ŞERİF HÜSEYİN İSYANI VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
» KANAAT EN BÜYÜK HAZİNEDİR
» İNSANLARI BİRBİRİNE YAKINLAŞTIRAN SEVGİ YUMAĞI: HEDİYELEŞMEK
» Malazgirt Zaferinin Müslüman Türk Tarihi Açısından Önemi
» MİLLÎ BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZN SEMBOLÜ: ÇANAKKALE ZAFERİ
 
DİĞER KÖŞE YAZARLARI
Ahmet Avcı
Dört Mumun Hikayesi
İDRİS ÖZCAN
SON TAHLİLDE ELMALI
ZAKİR GÜRER
ÖTERSE İYİ DÜDÜK !
HÜSEYİN DENİZ
GÖRMEZSEK OLMAZ 2
MUHAMMET TAŞAN
ŞEHİTLERİN HAYKIRIŞI
HÜSEYİN ALBAYRAK
HAYATİMİZDAKİ MUCİZELER
2010 - 2013 © batiakdeniz.com Tüm Hakları Saklıdır. Hiç bir bilgi ve resim kaynak gösterilmeden kopyalanamaz. yazılım : webustasi.com